Logo CTFS

AM POCU a publicat in consultare publica ghidul solicitantului „Stagii de practica pentru studenti”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului condiții specifice Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.13.

 

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 5-7) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/ dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.

 

 Suma alocată acestui apel este de 30.000.000 EUR, din care contribuția UE este de 25.500.000 EUR (85%), iar contribuția națională este de 4.500.000 EUR (15%).

 

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.000.000 EUR. 

 

Cererile de finanțare trebuie să vizeze grupuri țintă cu domiciuliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

 

AM POCU asteaptă observațiile și sugestiile privind îmbunătățirea acestui document până la data de 8 mai 2019 la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

Documente atașate:

 

Ghidului solicitantului „Stagii de practică pentru studenți”

 

Anexa 1 – Indicatori

 

Anexa 2 – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității

 

Anexa 3 – Criterii de evaluare și selecție

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene, www.mfe.gov.ro

 


© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus