Logo CTFS

AM POCU publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Bursa student antreprenor - masura activa pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice[nbsp]"Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.7: Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; Obiectivul specific 6.9: Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile, Obiectivul specific 6.10: Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor, ca urmare a numeroaselor solicitari primite de Autoritatea de Management POCU din partea universitatilor.

 

Sursa: www. fonduri-ue.ro


© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus