Logo CTFS

AM POCU publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori post-doctorat”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten țial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor, ca urmare a numeroaselor solicitari primite de Autoritatea de Management POCU din partea universitatilor.

 

Sursa: www.fonduri-ue.ro


© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus