Logo CTFS

POCU - AM POCU publica Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020

În vederea sprijinirii beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Autoritatea de Management publică Manualul Beneficiarului şi Anexele 1-6, versiunea august 2017. Acest manual oferă atât îndrumări și informații practice necesare în procesul de implementare a proiectelor, precum şi modelele formularelor-standard utilizate în derularea proiectelor POCU (cereri de prefinanţare/plată/rambursare, acte adiţionale, rapoarte tehnice etc.).

 

Orice sugestie de îmbunătățire a informațiilor cuprinse în Manualul Beneficiarului ne poate fi comunicată la adresa de e-mail: manualpocu@fonduri-ue.ro.

 

Documente:

 

- Manualul Beneficiarului

 

- Anexe aferente Manualului Beneficiarului


© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus