Logo CTFS

POCU - OI publica Ghidul Solicitantului „Masuri integrate pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice 6.7. „Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile”, 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar ethnic, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI”.

 

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează creșterea accesului și echității în învățământul superior din România, în vederea diminuării ratei de abandon în rândul studenților, prin asigurarea de sprijin financiar studenților din categorii vulnerabile si prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu îmbunătățirea competenţelor cadrelor didactice și experților din universități de a proiecta și oferi programe de studii atractive astfel concepute încât să stimuleze dezvoltarea competențelor socio-emoționale, inclusiv prin furnizarea de consiliere psihologica si profesională studenților in vederea finalizării studiilor universitare.

 

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro până la data 13.11.2017.

 

Documente:

 

Ghidul Solicitantului Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale

 

Rezumat Măsuri integrate pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale

 

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro


© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus