Logo CTFS

Misiune

Misiunea Compartimentului Tehnic pentru Fonduri Structurale (CTFS) este de a sustine accesarea fondurilor structurale pentru proiecte strategice si de interes institutional, precum si monitorizarea proiectelor aplicante si in implementare ale UTCN, prin: consultanta si asistenta specifica depunerii cererilor de finantare si implementarii proiectelor finantate din fonduri structurale catre echipele de lucru din universitate, sub aspectul mecanismelor de accesare, implementare, raportare, monitorizare precum si dezvoltarea unei retele de contacte cu institutii si agentii de specialitate la nivel national implicate in coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor structurale. 

Obiective

Obiectivele propuse pe perioada unui an calendaristic sunt:

 

  1. Cresterea sanselor de accesare a finantarilor din fonduri structurale pentru proiectele depuse de catre UTCN, prin activitatile suport ale CTFS, respectiv prin: furnizarea de informatii privind oportunitǎţile de finanţare, documente suport pentru depunerea proiectelor la timp, corecte si complete si identificarea directiilor optime de încadrare a ideii de proiect în cadrul programelor de finanţare.
  2. Pastrarea ratei de absorbtie a fondurilor structurale, reducerea valorii cheltuielilor neeligibile din proiecte si indeplinirea obiectivelor asumate in contractele de finantare aproape de nivelul maxim contractat prin: monitorizare, asistenta de specialitate in implementare si prin furnizarea de recomandari privind masurile corective la nivelul proiectelor finantate.
© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus
" "