Logo CTFS

Ghiduri conditii specifice

Ghiduri conditii specifice Axa 1

Axa 1. Actiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020

Lansare spre consultare in perioada 6-27 noiembrie 2015

Ghidul solicitantului de la actiunea 1.1.3.

"Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Axa 1. Actiunea 1.1.2. Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil

Lansare spre consultare in perioada 7-21 decembrie 2015

Ghidul  solicitantului de la actiunea 1.1.2.

"Asigurarea accesului cercetatorilor la  publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale"

© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus
" "