Logo CTFS

Programul Operational Capital Uman (PO CU)

POCU (2014-2020)

Alocarea financiară POCU

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

 

Documente program:

 

Axe finantate:
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

 

Calendar lansari:

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#calendar-lansări

 

 

Ghid Conditii Specifice

Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității

Măsuri integrate pentru creșterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale - octombrie 2017

Măsuri sistemice de creștere a calității învățământului superior - decembrie 2016

Sistem de educaţie şi formare profesională corelat cu nevoile şi tendinţele pieţei muncii - octombrie 2017

Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat - octombrie 2017

Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii octombrie - decembrie 2016

© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus
" "