Logo CTFS

Programul Operational Regional (POR)

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Ghid conditii generale

În 31.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. 

 

Documente:

 

 - Ghidul Solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor

 

 - Anexa 10.8. Contractul de finanțare

 

 - Opisul cererii de finanțare

 

 - Ordinul 3175 / 31/05.2017

 

 - Arhiva Anexe

 

Sursa: ADR Centru

© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus
" "