Logo CTFS

SEE 2014 - 2021

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare și cele donatoare. 


În cadrul perioadei de programare 2009-2014, România beneficiază, până în 2017, de o alocare de 306 milioane euro, ce sprijină proiecte în domenii precum sănătatea publică, copii și tineri în situații de risc, patrimoniu cultural, cercetare și burse, sectorul ONG, reducerea sărăciei, justiție și afaceri interne, protecția mediului, etc., cu o rată a absorbției de 68%, la 1 august 2016. Începând cu 13 octombrie 2016, în România se va implementa cadrul financiar 2014-2021 al acestor fonduri, cu o alocare totală de 502,5 milioane euro.

 

În acord cu prioritățile României și ale statelor donatoare, Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 vor viza domenii precum dezvoltare locală și combaterea sărăciei, îmbunătățirea situației romilor, sănătate publică, inovare, mediu de afaceri și IMM-uri, sectorul ONG, cercetare și educație, eficiență energetică, energie regenerabilă și mediu, patrimoniu și schimb cultural, justiție, servicii corecționale și afaceri interne. 4

 

Documente:

 

- Memorandum 2014 - 2021

- Regulament Mecanism Financiar SEE 2014 - 2021

© Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale - UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus
" "